( جشنواره تخفیف به مناسبت روز زن و مادر از 28 دی ماه تا 8 بهمن ماه 1400) کد تخفیف: madar (ضمنا دوستان دوره های "پیشنهاد شگفت انگیز" مشمول کد تخفیف نمی شوند.)
0
محتوای دانشگاه شیراز،علوم خاک،سامانه اطلاعات جغرافیایی،آکادمی علوم مکانی ایران،محسن شریعتی،سخنرانی،وبینار،کسب و کار،در امد زایی،علوم کشاورزی،منابع طبیعی
how-to-improve-your-online-training-webinars-in-5-easy-steps

جایگاه GIS در علوم کشاورزی و منابع طبیعی(با محوریت کسب و کار)

جایگاه GIS در علوم کشاورزی و منابع طبیعی این فیلم خلاصه ای از وبینار  دانشکده علوم خاک دانشگاه شیراز با سخنرانی مهندس محسن شریعتی می باشد. که به جایگاه GIS  به عنوان نرم افزار در علوم کشاورزی و نقش آن ...