برای مشاهده دوره های آموزشی سایت آکادمی علوم مکانی کلیک کنید.
0

درباره ما

درباره آکادمی علوم مکانی ایران بیشتر بدانید

امروزه علم سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی به سرعت در حال توسعه و تعداد کاربران آن در سطح دنیا رو به افزایش است چرا که در نسل جدید علم و فناوری قابلیت ها و امکاناتی ارائه می شود که علاوه بر  کاهش هزینه های محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی؛ موجب ایجاد کسب و کار های جدید نیز شده است لذا در تمامی علوم و پروژه های مکان محور GIS و RS، به عنوان یک قابلیت اساسی و غیر قابل انکار به شمار می رود.

هدف اصلی این آکادمی برقراری ارتباطی موثر بین تمامی علوم مکانی شامل برخی از رشته های فنی مهندسی، کشاورزی، علوم پزشکی، محیط زیست و علوم انسانی با علم سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور می باشد. در این راستا سعی می کنیم با ارائه کارگاه ها ی آموزشی، مقالات علمی، مطالب تخصصی، فیلم های آموزشی سهم کوچکی در ارتقاء دانش و تخصص پژوهشگران و آینده سازان داشته باشیم. البته در کنار هدف اصلی، این آکادمی بستری مناسب را برای یک کسب و کار پایدار در راستای ارتقاء دانش و تخصص پژوهشگران فراهم آورده است.

محسن شریعتی  بنیانگذار آکادمی علوم مکانی ایران

نام شما​  / موقعیت شما