برای دیدن محصولات آموزشی کلیک کنید
0
جذب مدرس در آکادمی علوم مکانی
با هدف
1. ارتقاء دانش و تخصص افراد مستعد و توانا
2.کسب درآمد پایدار
3.شناخته تر شدن در حیطه تخصص خود
4.امکان کسب موقعیت های شغلی
#در این آکادمی می توانید به یک برند علمی و تخصصی در ایران تبدیل شود.
**اگر تمایل به تدریس و تولید محصولات آموزشی دارید با کلیک روی این صفحه فرم ثبت نام را تکمیل نمایید.
اطلاعات بیشتر و ثبت نام
Previous
Next

دوره‌های رایگان

دوره های آموزشی رایگان

مقالات تخصصی

مقالات و مطالب علمی

پشتیبانی دوره

پشتیبانی دوره‌های‌پروژه محور

پژوهش‌ها

فعالیت‌های پژوهشی آکادمی

محصولات آموزشی GIS و RS

محصولات آموزشی آکادمی علوم مکانی ایران