برای مشاهده تمامی دوره های آموزشی ( کلیک کنید)
0
محتوای پژوهش‌ها
کاربرد گرسیون

فراخوان بزرگترین فستیوال پذیرش مقالات 1400

فراخوان بزرگترین فستیوال پذیرش مقالات 1400 همراه با آموزش رایگان نحوه نگارش  مزایای شرکت در این فستیوال به قرار زیر است: 1. شرکت در کارگاه رایگان آموزش مجازی مقاله‌نویسی2. پوشش تمامی رشته‌های تحصیلی3. مشاوره انتخاب موضوع4. نگارش قدم به قدم5. پشتیبانی آنلاین6. ...
فاقد تصویر شاخص

آغاز پروژه ی مکان یابی دفن نخاله های ساختمانی استان همدان در شهریور 1399

آغاز پروژه ی مکان یابی دفن نخاله های ساختمانی استان همدان در شهریور 1399 تحت نظارت شرکت مهندسین مشاور پنگان آوران تهران مدیر پروژه: مهندس محسن شریعتی
فاقد تصویر شاخص

آغاز پژوهش علمی جدید توسط گروه پژوهشی آکادمی علوم مکانی ایران در پاییز 1399

موضوع پژوهش: Landuse-Landcover(LULC)transformation and its relation with land surface temperature changes. مدیر پروژه: مهندس محسن شریعتی