برای مشاهده دوره های آموزشی سایت آکادمی علوم مکانی کلیک کنید.
0
محتوای سامانه اطلاعات جغرافیایی،ایران،شیپ فایل،جاده،راه ارتباطی،آکادمی علوم مکانی ایران
Iran_Shapefiles_FI_620x330

شیپ فایل شهر های ایران

دانلود شیپ فایل شهر های ایران فرمت شیپ فایل(.shp) مشهورترین فرمت وکتوری برای نرم افزار های سیتسم اطلاعات مکانی (GIS) است.این فرمت شامل سه نوع نقطه ی، خطی و پلیگونی برای اشاره به عوارض استفاده می شود. فرمت شیپ فایل برای ...
Iran-Map

شیپ فایل استان های ایران

دانلود شیپ فایل استان های ایران فرمت شیپ فایل(.shp) مشهورترین فرمت وکتوری برای نرم افزار های سیتسم اطلاعات مکانی (GIS) است.این فرمت شامل سه نوع نقطه ی، خطی و پلیگونی برای اشاره به عوارض استفاده می شود. فرمت شیپ فایل برای ...
unnamed

شیپ فایل لندفرم (شکل زمین) ایران

دانلود شیپ فایل لندفرم ایران فرمت شیپ فایل(.shp) مشهورترین فرمت وکتوری برای نرم افزار های سیتسم اطلاعات مکانی (GIS) است.این فرمت شامل سه نوع نقطه ی، خطی و پلیگونی برای اشاره به عوارض استفاده می شود. فرمت شیپ فایل برای ذخیره ...
راه1

شیپ فایل جاده های ایران

دانلود شیپ فایل جاده های ایران فرمت شیپ فایل(.shp) مشهورترین فرمت وکتوری برای نرم افزار های سیتسم اطلاعات مکانی (GIS) است.این فرمت شامل سه نوع نقطه ی، خطی و پلیگونی برای اشاره به عوارض استفاده می شود. فرمت شیپ فایل برای ...