برای مشاهده دوره های آموزشی سایت آکادمی علوم مکانی کلیک کنید.
0
محتوای مستر کلاس،آمار فضایی،محسن شریعتی،آکادمی علوم مکانی ایران،سامانه اطلاعات جغرافیایی،بیماری،علوم پزشکی،دانشگاه تهران
156997639

کاربرد GIS در مطالعه بیماری های ویروسی

کاربرد GIS در مطالعه بیماری های ویروسی ثبت نام مستر کلاس کاربرد GIS در مطالعه بیماری های ویروسی با استفاده از ArcGIS آغاز شد! در این مستر کلاس شما در طی 4 جلسه با کاربرد های مهم GIS در بیماری های محیطی آشنا خواهید شد. ...