برای مشاهده تمامی محصولات آموزشی ( کلیک کنید)
0
محتوای پروژکسیون
earth123

دانلود نرم افزار UTM conversion

انواع سیستم مختصات و کاربرد نرم افزار UTM conversion  سیستم مختصات جغرافیایی و سیستم مختصات متریک (در این جا UTM) از مهمترین سیستم های مختصات به شمار می روند. سیستم مختصات جغرافیایی از طریق مدارها و نصف النهارها و به ...