برای مشاهده دوره های آموزشی سایت آکادمی علوم مکانی کلیک کنید.
0

به آکادمی علوم مکانی ایران خوش آمدید...

اولین مرکز تخصصی آموزش GIS و RS با حضور اساتید دانشگاه در ایران

هدف اصلی این آکادمی برقراری ارتباطی موثر بین تمامی علوم مکانی شامل برخی از رشته های فنی مهندسی، کشاورزی، علوم پزشکی، محیط زیست و علوم انسانی با علم سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور می باشد. در این راستا سعی می کنیم با ارائه کارگاه ها ی آموزشی، مقالات علمی، مطالب تخصصی، فیلم های آموزشی سهم کوچکی در ارتقاء دانش و تخصص پژوهشگران و آینده سازان داشته باشیم. البته در کنار هدف اصلی، این آکادمی بستری مناسب را برای یک کسب و کار پایدار در راستای ارتقاء دانش و تخصص پژوهشگران فراهم آورده است.